Pre doktorov a fyzioterapeutov

Konzultujte SVOJHO PACIENTA BEZPLATNE, a to zadaním
Vášho P-kódu (prevádzkovateľa) a kontaktných údajov na prípadne doplňujúce otázky.
Dotazník:

Obtiaže začali bez úrazu:


Prekonal úraz / operáciu:


Prekonané ochorenia - do 6 týždňov:

Prekonané ochorenia - v minulosti:

Absolvované operácie:
Alergie:

Užívate lieky:

Obtiaže sú:

Strana:Obtiaže:
Lokalita:
Absolvované vyšetrenia problematickej lokality:


Plánovaná záťaž:
Príloha - POPIS MRI, CT ALEBO RTG SNÍMOK *:

Maximálna veľkosť súborov 80 MB v možnom formáte PDF, JPG alebo PNG.
Súbor nemôže to byť zazipovaný, alebo inak zaheslovaný, prípadne neštandardný formát ktorý nedokážeme otvoriť.